Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

Miejski Konserwator Zabytków

w Rudzie Śląskiej

 

 

aktualności

wnioski

dotacje

wirtualnaruda

prawo


pocztówki

zabytki

galerie

polecamy

 kontakt

 
 
 

2019.06

 

Informacja w związku z rozbiórką na terenie Rudy Śląskiej 3 schronów bojowych wchodzących w skład Punktu Oporu Radoszowy

 

 

 

Działalność Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej

 

Sprawozdanie z pracy Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w kadencji 2010-2014

Prace konserwatorskie w 2009 roku

Podsumowanie roku 2008

Artykuł o naszym MKZ w Frankfurter Allgemeine Zeitung

Podsumowanie roku 2007

Raport z działalności MKZ w latach 1997-2008

Wycieczka śladami Ballestremów 2006

Odkryto schron w ul. Smolenia 2006

Górnośląskie Dni Dziedzictwa kulturowego 2005

 

 

 

11.10.2013 Uroczyste otwarcie Piekaroka

Zakończyły się prace konserwatorskie polegające na remoncie i odbudowie ponad 100 letniego Piekaroka. Nasz Piekarok jest zlokalizowany w sąsiedztwie budynku przy ul. Bujoczka 24. Piekarok to wolnostojący piec piekarniczy służący dawniej do wypieku chleba. Dawniej tego typu obiekty stały niemalże na każdej ulicy miasta w pobliżu zabudowy mieszkaniowej, niestety z biegiem czasu przestały spełniać swoją funkcję, mieszkańcy zaczęli kupować pieczywo w sklepach i piekarniach, a Piekaroki zniknęły z naszego krajobrazu. Większość z nich została zburzona, pojedyncze egzemplarze zmieniły swoją funkcję, jak Piekarok przy ul. Potokowej przerobiony na kapliczkę, ale na szczęście w Rudzie Śląskiej pozostał jeszcze jeden zapomniany obiekt, który nie został przebudowany i pomimo tego, że przez kilkadziesiąt lat był wykorzystywany jako komórka gospodarcza można było przywrócić jego pierwotną funkcję. I tak po 50 latach przerwy w rudzkim Piekaroku rozpalono ogień i wypieczono tradycyjny chleb. :) 

Poniżej zamieszczam kilka zdjęć z remontu.

 

 

 

25.07.2013 Zakończenie Prac Konserwatorskich

Kończy się trwający 3 miesiące remont elewacji budynku przy ul. Sienkiewicza 11-13. W ramach prowadzonych prac przywrócono pierwotny wygląd historycznej elewacji, odtworzono detale architektoniczne, oczyszczono i uzupełniono ceglane fragmenty elewacji wykonane z brązowej szkliwionej cegły, ujednolicono parter budynku. Prace kosztowały 93,7 tyś zł i sfinansowane zostały z budżetu miasta Ruda Śląska.

 

  

foto. Sienkiewicza 11-13 przed i po remoncie

 

 

14.04.2011 Pałacyk na Halembie - Remont kapitalny

W związku z zaniepokojeniem mieszkańców oraz lokalnych działaczy społecznych wypada mi skomentować i wyjaśnić niektóre z aspekty prowadzonego właśnie przez miasto remontu byłego Domu Kultury w Halembie położonego przy ul. 1 Maja 32.

 

Na początek należy przypomnieć osobom mniej zorientowanym historię obiektu opublikowaną w książce: Ruda Śląska Przewodnik – Informator, autorstwa Jan S.Dworak, Antoni Ratka wydanego w Rudzie Śląskiej w 1974 r. :

 „Jest nim pałacyk klasycystyczny z II połowy XVIII wieku, wzniesiony w miejscu, gdzie od 1610 roku stał drewniany zamek. Pałacyk zbudowano na rzucie prostokąta. Elewacje zewnętrzne charakteryzują się podziałami ścian lizenami, zaś na fasadzie budynku znajduje się trójkątny przyczółek, który łączy się z  dachem łamanym polskim, pokrytym dachówką. Wewnątrz budynku zachowały się piwnice sklepione kolebkowo z lunetami, a klatka schodowa w części sklepiona jest żaglasto i krzyżowo. Z zachowanych dokumentów wynika, że obecny pałacyk, tradycyjnie nazywany niekiedy przez ludność miejscową zamkiem, istniał już przed rokiem 1763. Inne dokumenty stwierdzają, że w roku 1826 działał tutaj między innymi zwykły oddział sądu. W drugiej połowie XIX wieku i dalej aż do roku 1924 omawiany budynek był siedzibą nadleśnictwa lasów wchodzących w skład obszarów dworskich Donnersmarcków linii bytomsko-siemianowickiej, następnie zaś służył celom mieszkalno-handlowym, przy czym tradycyjnie jednym z lokatorów był miejscowy leśniczy lub gajowy.”

 

Przez ostatnie około 10 lat obiekt należący do Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” był systematycznie niszczony zarówno poprzez niewłaściwe użytkowanie jak i może przede wszystkim poprzez stałe projektowanie nowego przeznaczenia poszczególnych jego części. Samo projektowanie nie powinno być niczym strasznym dla zabytku, jednak problem polegał na przeprowadzeniu kilku nigdy nie zakończonych remontów wnętrz zmieniających sposób użytkowania budynku. W efekcie obiekt stał się jednym wielkim placem budowy, a z oryginalnych wnętrz pozostało niewiele

 

W 2010 roku dotychczasowy właściciel przekazał miastu własność budynku. Zdecydowano, że w budynku powstanie biblioteka miejska i galeria sztuki. Wykonano dokumentacje i rozpoczęto remont kapitalny. Celowo używam sformułowania remont kapitalny ponieważ określenie to odnosi się do prac budowlanych polegających na wymianie i naprawie wszystkich zużytych, zniszczonych lub uszkodzonych elementów budynku i wyposażenia. Natomiast biorąc pod uwagę stan zachowania obiektu oraz materiałów archiwalnych nie możliwe było przeprowadzenie renowacji (odświeżenia, odnowienia) czy restauracji (przywrócenia uszkodzonej lub zmienionej budowli jej dawniejszej formy architektonicznej). Prace restauratorskie przeprowadzane są bowiem na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych w postaci planów, zdjęć itp. z użyciem oryginalnych detali i zachowaniem ocalałych fragmentów budowli. Budynek przy ul. 1 Maja 32 nie posiadał w chwili jego przejęcia przez miasto oryginalnego poszycia dachowego, oryginalnych tynków, oryginalnej stolarki okiennej czy detali architektonicznych. Brakowało także materiałów archiwalnych, na podstawie których można by próbować odtwarzać detale architektoniczne.  

 

Słysząc od zaniepokojonych mieszkańców, że zabytkowy 250 letni obiekt zostanie ocieplony styropianem i zamontowano w nim plastikowe białe okna rzeczywiście można by się oburzyć, ale informacja ta jest zdecydowanie wybiórcza i niepełna. Przyglądając się elewacji przed rozpoczęciem prac nie zobaczymy ceglanego muru pruskiego, nie zobaczymy elewacji z cegły, nie zobaczymy też żelbetowej modernistycznej konstrukcji, czy płaskorzeźb lub jakichkolwiek detali architektonicznych. Zobaczymy natomiast płaską tynkowaną ścianę wzbogaconą płaskimi lizenami odstającymi zaledwie o kilka centymetrów od powierzchni ścian, a najbardziej skomplikowanym detalem architektonicznym są 2 lizeny flankujące wejście główne do obiektu ozdobione 4 prostymi żłobkami. I nasuwa się pytanie czy biorąc pod uwagę pęknięcia i uszkodzenia ścian wymagające przemurowania, odpadający tynk, który zresztą nie jest tynkiem pierwotnym tylko wtórnym ocieplenie tego budynku spowoduje jego oszpecenie? Moim zdaniem nie. A czy wykonanie tego remontu pogorszy walory estetyczne czy użytkowe budynku? Moim zdaniem nie. A czy spowoduje uszkodzenie czy przesłonięcie detali architektonicznych czy konstrukcji obiektu? I na to pytanie również musze odpowiedzieć nie. Moim zdaniem obkładanie płytką klinkierową elewacji ceglanych jest dużo gorszym rozwiązaniem dla zabytku niż ocieplenie prostej tynkowanej elewacji, a jakoś nie zauważyłem protestujących mieszkańców na widok robotników wykładających czasami nawet całe elewacje budynków płytką klinkierową (np. kościół w Bielszowicach obłożony płytką klinkierową wiele lat temu)

Podobnie zresztą ma się sprawa ze wspomnianymi oknami. Dotychczas funkcjonowały tam okna zamontowane kilkanaście lat wcześniej, których podziały w żaden sposób nie nawiązywały do historycznych rozwiązań. Niema więc mowy o ratowaniu zabytkowej stolarki poprzez jej renowacje bo okna te były współczesne zresztą słabej jakości i mocno zniszczone. Wymiana była nieodzowna. I teraz można zadawać pytanie jak to się stało, że jest możliwa wymiana okien w większości historycznych budynków nawet tych wpisanych do rejestru zabytków, przykłady można by mnożyć, ale dla potwierdzenia swoich słów przytoczę np. budynek IV LO przy ul. Dąbrowskiego 34 w Chorzowie wpisany do rejestru w którym stolarka okienna została wymieniona na białe PCV oczywiście za zgodą odpowiednich służb konserwatorskich, a w domu kultury w Halembie nie wpisanym do rejestru zabytków ma zostać zastosowana stolarka drewniana? Skoro nawet w zabytkach rejestrowych zezwala się na wymiany stolarki na okna wykonane z PCV przy zachowaniu kształtów wymiarów i podziałów będących wiernym odwzorowaniem historycznej stolarki, te same zasady zastosowano w omawianym obiekcie.

 

Myślę, że po obejrzeniu galerii zawierającej zdjęcia obiektu przed remontem, ilustracje projektowanych rozwiązań a także zdjęcia obiektu w chwili obecnej każdy z państwa będzie mógł wyrobić sobie własne zdanie na temat zasadności prowadzonych prac remontowych.

 

Elewacja frontowa przed remontem

 

Elewacja frontowa po remoncie

 

Elewacja tylna przed remontem

 

Elewacja tylna po remoncie

 

Wnętrza w chwili przekazania budynku miastu

 

                       

 

 

 

 

Sprawozdanie z pracy Miejskiego Konserwatora Zabytków w 2010 roku

 

Działania Miejskiego Konserwatora Zabytków były stale nakierowane na dbanie o historyczną substancję miasta, o jej bieżące remonty, renowacje, rekonstrukcje zniszczonych przez lata elementów. Działania te były prowadzone dwu torowo. Z jednej strony było to uświadamianie właścicieli, najemców i zarządców budynków o sposobach postępowania z zabytkową substancją architektoniczną, o wymogach związanych z ochroną i konserwacją zabytków. Zadanie to było realizowane poprzez wydawane opinie oraz poprzez tworzenie dokumentacji konserwatorskich. Drugim filarem działalności były bezpośrednie prace renowacyjne najcenniejszych i najbardziej zagrożonych obiektów zabytkowych Rudy Śląskiej. Zadanie to realizowano zarówno w formie dotacji celowych udzielanych właścicielom poszczególnych budynków, jak również w formie zakupu konkretnych usług remontowych.

 

W roku 2010 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków przeprowadziło finansowane przez Miasto Ruda Śląska prace renowacyjne oraz prace dokumentacyjne dla szerokiego wachlarza obiektów zabytkowych.

  

Do szczególnych osiągnięć w dziedzinie ochrony i konserwacji zabytków można zaliczyć:

 

1) Prace wykonane w obiektach sakralnych:

Wykonanie I etapu prac renowacyjnych wierzy kościoła św. Pawła w Rudzie Śląskiej Nowym Bytomiu. Dokonano naprawy miedzianych hełmów wieżowych. W ramach przeprowadzonych prac oczyszczono hełmy wieżowe z zabrudzeń i osadów atmosferycznych, zrekonstruowano brakujące elementy ozdobne kolumienki, bazy, iglice, gałki. Wymieniono i uzupełniono poszycie w miejscach spękań i uszkodzeń. Nowe elementy miedziane pokryte zostały patyną. Oczyszczono i pozłocono krzyż główny.

Ponadto dokonano renowacji elewacji górnej części wieży kościelnej. Oczyszczono tynk i detale architektoniczne oraz plastyczne z brudu powierzchniowego. Skuto tynki odspojone, spękane i wtórne. Założono wyprawy szlachetne cementowo - wapienne. Zrekonstruowano ozdobne detale architektoniczne w formie płaskorzeźb lwów i aniołów, uzupełniono ubytki rzeźb Chrystusa, Matki Bożej i św. Jana. Wypełniono rysy i spękania, uzupełniono brakujące elementy. (dotacja w wysokości 135.000,00 zł)

 

Renowacja elewacji probostwa parafii p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie (dotacja w wysokości 100.000,00zł)

 

2) Remonty i renowacje wykonane w kamienicach i budynkach mieszkalno usługowych:

 

Renowacja elewacji zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Czarnoleśnej 9 w Nowym Bytomiu (51 100,99 zł)

Renowacja elewacji zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Czarnoleśnej 11 w Nowym Bytomiu (61 994,08 zł)

Renowacja elewacji zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Czarnoleśnej 13 w Nowym Bytomiu (50 408,82 zł)

Renowacja elewacji zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Czarnoleśnej 15 w Nowym Bytomiu (46 160,75 zł)

Renowacja elewacji zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej 7 w Rudzie (61 913,04 zł)

Renowacja elewacji zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 281 w Wirku (127 165,32 zł)

Renowacja elewacji zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Markowej 5-7 w Nowym Bytomiu (dotacja 300.000,00 zł)

Renowacja elewacji zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Wolności 104 w Rudzie (dotacja 110.000,00 zł)

Remont dachu zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Staszica 3 w Rudzie (dotacja 90.000,00 zł)

Remont dachu zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Staszica 6 w Rudzie (dotacja 105.000,00 zł)

Renowacja elewacji zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Wolności 6 w Rudzie (dotacja 250.000,00 zł)

 

3) Ostatnią grupą obiektów zabytkowych w stosunku do których były prowadzone prace renowacyjne to obiekty ruchome. Kontynuowano prace renowacyjne najbardziej zapomnianej grupy zabytków – przydrożnych krzyży i kapliczek. Wykonano renowację kapliczek przy ulicy Pawła, Porębskiej, Piastowskiej.

 

Ponadto należy zauważyć, że w 2010 roku na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami przeznaczono 1 892 799,29 zł, a Miejski Konserwator Zabytków wydał 671 opinii konserwatorskich oraz 67 postanowień. 

 

 

 

 

13.09.2010 Zakończenie Prac Konserwatorskich

Zakończone zostały prace konserwatorskie polegające na renowacji elewacji budynków przy ul. Czarnoleśnej 9, 11, 13, 15, oraz 1 Maja 281.

 

17.06.2010 Zakończenie Prac Konserwatorskich

Zakończone zostały prace konserwatorskie polegające na renowacji elewacji budynku przy ul. Piastowskiej 7A.

 

8.06.2010 Rozszerzenie porozumienia w sprawie ochrony zabytków

W dniu dzisiejszym zostało rozszerzone porozumienie pomiędzy Wojewodą Śląskim a Prezydentem Miasta Ruda Śląska dotyczące ochrony zabytków na terenie miasta. Tym samym Miejski Konserwator Zabytków otrzymał uprawnienia do wydawania decyzji w tym pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych dla następujących zabytków wpisanych do rejestru zabytków:

- zespołu osiedla robotniczego w obrębie ulic Wolności, Kościelnej, Stanisława Staszica, Henryka Wieniawskiego i Adama Mickiewicza wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr A/1518/93 z dnia 30 kwietnia 1993 roku,

- zespołu zabudowy kolonii patronackiej w Rudzie Śląskiej Bielszowicach – ulica księdza Józefa Niedzieli wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr A/176/06 z dnia    3 marca 2006 roku,

- kolonii domków robotniczych w Rudzie Śląskiej Chebziu wzdłuż ulicy Styczyńskiego wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr A/1334/85 z dnia 21 maja 1985 roku,

- układu urbanistycznego i zabudowy kolonii robotniczej w obrębie ulic: Wolności, Raciborskiej i Zabrzańskiej wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr A/1574/95 z dnia 10 października 1995 roku,

- osiedla domów w Rudzie Śląskiej Wirku ustawionych w rzędzie wzdłuż ulicy Kubiny nr 4-34 (strona parzysta) wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr A/1231/78 z dnia 19 sierpnia 1978 roku

 

11.05.2010 Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

W dniu dzisiejszym na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, którego obchody zostały odwołane z powodu katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem i śmierci głównego ich organizatora Generalnego Konserwatora Zabytków ś.p. Tomasza Merty. Podczas uroczystości wręczono nagrody, odznaki i wyróżnienia z dziedziny badań, ochrony i konserwacji zabytków za rok 2009.

 

Miejski Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk otrzymał w konkursie na najlepsze prace studialne, naukowe i popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa w roku 2009 nagrodę za swoją pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. arch. Andrzeja Kadłuczki.

 

(Dyplom który otrzymał Miejski Konserwator Zabytków podpisał w dniu 9 kwietnia 2010 roku, w przeddzień tragicznej katastrofy, Minister Tomasz Merta)

 

 

 

 

 

05.05.2010 Prace konserwatorskie

Trwają prace konserwatorskie polegające na renowacji elewacji budynków przy  

ul. 1 Maja 281, Piastowskiej 7A, Czarnoleśnej 9, 11, 13, 15.

 

 

 

Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób

 

życzy

dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk

Miejski Konserwator Zabytków  

wraz z pracownikami Biura MKZ

 

 

 

26.02.2010 Nowa Galeria Rudy Śląskiej

Zapraszam do odwiedzenia nowej galerii fotograficznej z artystycznymi zdjęciami z terenu naszego miasta. Wszystkie zdjęcia wykonał i udostępnił Pan Andrzej Pasieka.

>>Andrzej Pasieka - nowa galeria 2010<<

 

24.02.2010 Przetargi na prace konserwatorskie

Ogłoszone już zostały przetargi na wykonanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji budynków przy ul. 1 Maja 281, Piastowskiej 7A, Czarnoleśnej 9, 11, 13, 15.

 

Otwarcie ofert na poszczególne zadania nastąpi 8, 11 i 15 marca 2010.

Zainteresowanych przystąpieniem do przetargów zapraszam do zapoznania się ze szczegółowymi  warunkami i specyfikacjami technicznymi opublikowanymi w BIPie, oraz w przypadku wątpliwości do kontaktu z pracownikami wydziału zamówień publicznych Urzędu Miasta.

 

18.01.2010 Planowane na 2010 rok prace konserwatorskie

Zapraszam do zapoznania się z planem pracy biura na 2009 rok. Początek roku jest jak zwykle pracowity, przygotowywane są dokumenty przetargowe oraz  uchwały i umowy związane z dofinansowaniem prac konserwatorskich. Przeprowadzenie procedur przetargowych w okresie zimowym pozwala na rozpoczęcie prac w najlepszym możliwym terminie, a więc od kwietnia do września, kiedy pogoda jest najbardziej sprzyjająca. W roku bieżącym zaplanowano następujące prace konserwatorskie:

 

1)         Renowacja elewacji zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Czarnoleśnej 9 w Nowym Bytomiu

2)        Renowacja elewacji zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Czarnoleśnej 11 w Nowym Bytomiu

3)        Renowacja elewacji zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Czarnoleśnej 13 w Nowym Bytomiu

4)        Renowacja elewacji zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Czarnoleśnej 15 w Nowym Bytomiu

5)         Renowacja elewacji zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej 7A w Rudzie

6)        Renowacja elewacji zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. 1-go Maja 281 w Wirku

7)         Renowacja przydrożnego krzyża przy ul. Goduli / Pawła w Chebziu

8)        Renowacja elewacji budynku przy ul. Wolności 6 - RAR inwestor

9)        Renowacja elewacji kościoła św. Pawła w Nowym Bytomiu etap 1

10)    Renowacja elewacji probostwa parafii pw. MB Różańcowej w Rudzie

11)      Renowacja elewacji budynku przy ul. Markowej 5-7 - MGSM Perspektywa

12)     Renowacja elewacji ul. Wolności 104 - MGSM Perspektywa

13)     Remont dachu ul. Staszica 3 - MGSM Perspektywa

14)     Remont dachu ul. Staszica 6 - MGSM Perspektywa

 

Podsumowanie działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej w 2009 roku

  

Zbliża się nowy rok i nadszedł czas na podsumowanie działań naszego biura w kończącym się 2009 roku. Był to czas wytężonej pracy, prace konserwatorskie toczyły się niemal od początku roku do połowy grudnia, a ich efekty są doskonale widoczne w tkance miejskiej.

>>więcej<<

 

 

 

30.10.2009 Zakończenie prac konserwatorskich

 

  

 

Zakończono prace konserwatorskie nad przydrożnym krzyżem zlokalizowanym przy ul. Okopowej. Jest to obiekt pochodzący z 1901 roku. To już czwarty odrestaurowany obiekt tego typu na terenie miasta.  Zapraszam do galerii przedstawiającej obiekt przed i po renowacji.

 >>galeria<<

 

29.10.2009 Zakończenie prac konserwatorskich

 

Zakończono prace konserwatorskie polegające na renowacji elewacji budynków przy ul. 1-go Maja 282, oraz renowacji elewacji budynku przy ul. Niedurnego 24-26.

Zapraszam do galerii.

 

 

>>Niedurnego 24-26 renowacja<<

 

 

>>1 Maja 282 renowacja<<

 

15.10.2009 Zakończenie prac konserwatorskich

 

  

Zakończono prace konserwatorskie polegające na renowacji elewacji budynku przy

ul. Piastowskiej 7 . Zapraszam do galerii.

>>Piastowska 7 renowacja<<

 

07.10.2009 Zakończenie prac konserwatorskich

 

 

 

Zakończono prace konserwatorskie nad przydrożnym krzyżem zlokalizowanym przy ul. 1-go Maja / Tołstoja. Jest to marmurowy obiekt pochodzący z 1891 roku. Fundatorem krzyża byli Vincent i Albina Pyka wraz z dziećmi. Krzyż został wykonany przez K. Pokornego z Katowic.

To już trzeci odrestaurowany obiekt tego typu na terenie miasta.

Zapraszam do galerii przedstawiającej obiekt przed i po renowacji.

 >>galeria<<

 

05.09.2009 Zakończenie prac konserwatorskich

 

 

 

Zakończono prace konserwatorskie polegające na renowacji elewacji budynku probostwa parafii pw. św. Michała Archanioła w Orzegowie. Prace zostały dofinansowane przez miasto i prowadzone pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Zapraszam do galerii zdjęć dokumentującej przeprowadzone prace.

>>galeria<<

 

28.08.2009 Zakończenie prac konserwatorskich

 

 

Zakończono prace konserwatorskie polegające na renowacji elewacji budynku szkoły podstawowej przy ul. Wyzwolenia 11. Zapraszam do galerii zdjęć dokumentującej przeprowadzone prace.

>>galeria<<

 

20.08.2009 Zakończenie prac konserwatorskich

Zakończona została renowacja elewacji zabytkowego Szybu Andrzej. Obiekt ten został wybudowany w 1870 roku w formie tzw. wieży małachowskiej. Dzisiaj „Wieże Małachowskie” są unikatem na skalę światową. Projektanci Szybu Andrzej zainspirowali się wyglądem wieży stojącej na Kurhanie Małachowskim koło Sewastopola - miejscu krwawych walk w czasie Wojny Krymskiej (1853-1856).


 

 

Z pierwotnego wyposażenia wnętrza do czasów dzisiejszych nic się nie zachowało. Miasto Ruda Śląska od 2004 roku rozpoczęło rewitalizację tego cennego obiektu. W tym czasie odbudowano dach, a w roku bieżącym dokonano renowacji dwóch pozostałych elewacji kończąc tym samym ten etap prac.

 Zapraszam do galerii.

>>galeria<<

 

Dodano galerię z przeprowadzonych pod koniec 2008 roku prac konserwatorskich przydrożnej kapliczki przy ul. Ks. Niedzieli

 

  

>>zapraszam do galerii<<

 

22.07.2009 Zakończenie prac konserwatorskich

 

  

Zakończono prace konserwatorskie nad przydrożną kapliczką przy ul. Ballestremów. Jest to jedna z najpiękniejszych pod względem rzeźbiarskim kapliczek w Rudzie Śląskiej. Zapraszam do galerii przedstawiającej proces renowacji.

 >>galeria<<

 

20.07.2009 Zakończenie prac konserwatorskich

 

  

 

Zakończono prace konserwatorskie polegające na renowacji elewacji budynku przy ul. 1-go Maja 363, oraz prace polegające na remoncie dachu budynku przy ul. Szafranka 8.

Zapraszam do galerii.

>>galeria<<

 

9.07.2009 Rozstrzygnięto przetargi na prace konserwatorskie

 

Rozstrzygnięto przetargi na renowację elewacji budynków przy ul. Niedurnego 24-26 oraz 1-go Maja 282,  a w najbliższym czasie zostaną ogłoszone przetargi na kolejne trzy budynki: renowację elewacji i dachów budynków przy ul. Bytomskiej 10 i 18 a także remontu dachu budynku przy ul. Królowej Jadwigi 31. Dzięki przychylności Prezydenta Miasta Andrzeja Stani oraz Rady Miasta rok 2009 jest rokiem rekordowym pod tym względem 3 obiekty zostały już zakończone, na 4 trwają prace, 3 kolejne renowację rozpoczną się w najbliższym czasie, a w ciągu 1,5 miesiąca powinny do tego zestawienia dołączyć jeszcze 3 budynki. Ponadto renowacji poddawane są 3 przydrożne kapliczki. 

 

   

ul. Niedurnego 24-26                                       ul. 1-go Maja 282

 

  

ul. Bytomska 18                                                ul. Bytomska 10

 

ul. Królowej Jadwigi 31

 

 

Sekret cechowni w Bielszowicach

 

 

W starej cechowni pod cienką warstwą farby kryje się obraz słynnego wrocławskiego artysty Maxa Wislicenusa. Takiego odkrycia dokonała Beata Piecha van Schagen podczas pionierskiej pracy inwentaryzacyjnej rzeźb i obrazów przedstawiających świętą Barbarę.

>>więcej<<

 

18.06.2009 Rozstrzygnięto przetarg na prace konserwatorskie

 

 

Rozstrzygnięto przetarg na renowację elewacji budynku przy ul. Piastowskiej 7 to kolejny piękny zabytkowy budynek poddany renowacji w bieżącym roku.

 

 

Remont Pomnika Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach

 

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków dokonało renowacji zabytkowego obelisku upamiętniającego Powstańców Śląskich zlokalizowanego w parku przy ul. Do Dworca w Rudzie Śląskiej Kochłowicach.

 

Pomnik oczyszczono metodą chemiczną, zespojono pęknięcia, uzupełniono ubytki kamienia metodą taszlowania, ujednolicono cały pomnik kolorystyczne oraz poddano hydrofobizacji. Ponieważ pamiątkowe napisy na tablicach zamieszczonych na pomniku były wykonane z pojedynczych metalowych liter, które były nieustannie dewastowane wykonano nowe tablice marmurowe z wygrawerowanymi i pozłoconymi inskrypcjami.

Ponadto dokonano częściowej rozbiórki schodów oraz placu wokół pomnika, usunięto zniszczoną i spękaną zewnętrzna warstwę betonu.  Wykonano nową nawierzchnię schodów z betonowych płyt chodnikowych, oraz teren przyległy do schodów z nawierzchni żwirowej. Wykonano nowe tynki na ścianach zamykających to założenie, odnowiono metalowe „znicze” oraz „kwietnik” bezpośrednio za obeliskiem.

 

 

 

 

24.04.2009 Ustanowienie społecznego opiekuna zabytku dla średniowiecznego gródka w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach

 

Prezydent Miasta Andrzej Stania na wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ustanowił Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca społecznym opiekunem wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 931/68 średniowiecznego gródka stożkowego nad rzeką Kochłówką w Rudzie Śląskiej Kochłowicach.

 

W imieniu Stowarzyszenia Genius Loci – Duch Miejsca zapraszamy do udziału w akcji sprzątania gródka, połączonej z lekcją historii na temat tego obiektu.

Akcja będzie miała miejsce w dniu 11 maja 2009 r. Uczestniczyć w niej będą uczniowie Gimnazjum nr 6 w Rudzie Śląskiej oraz mieszkańcy miasta Ruda Śląska. Celem projektu jest promocja zabytku archeologicznego oraz jego ochrona. Worki z zebranymi odpadami zostaną przekazane służbom komunalnym. Rozpoczęcie akcji planowane jest na godzinę 11:00. Gorąco zachęcamy do wsparcia akcji. Za wszelką okazaną pomoc serdecznie dziękujemy!

 

PS. Więcej o gródku i projekcie >> www.grodek-kochlowice.free.pl

 

20.04.2009 Zakończenie prac konserwatorskich

Kończą się prace konserwatorskie polegające na renowacji elewacji budynków przy ul. 1-go Maja 230, 272 oraz 280. Zapraszam do galerii zdjęć przedstawiających elewację przed i po renowacji.

>>galeria<<

 

1-20.04.2009 Rozstrzygnięto przetargi na prace konserwatorskie

Rozstrzygnięto przetargi na renowację elewacji budynku przy ul. 1-go Maja 363 (prace już się rozpoczęły) , Szkoły Podstawowej przy ul. Wyzwolenia 11 (termin realizacji czerwiec - sierpień 2009) oraz Szybu Andrzej (prace wkrótce się rozpoczną), a także na remont dachu budynku przy ul. Szafranka 8.

 

23.03.2009

Planowane na 2009 rok prace konserwatorskie

Zapraszam do zapoznania się z planem pracy biura na 2009 rok. Początek roku był niezwykle pracowity dla naszego biura rozpoczęto większość zaplanowanych działań, ogłoszono przetarg na remont budynku przy ul. 1-go Maja 363, Szybu Andrzej, Szkoły przy ul. Wyzwolenia 11, a także na remont dachu budynku przy ul. Szafranka 8. Wykonywane są prace na budynkach przy ul. 1-go Maja 280, 272, 230. Rozpoczęła się renowacja kapliczki przy ul. Ballestremów w Rudzie 1. Podpisano także umowy dotacji z większością beneficjentów. Wszystkie te działania mają doprowadzić do wykonania prac konserwatorskich w najlepszym możliwym terminie a więc od kwietnia do września, kiedy pogoda jest najbardziej sprzyjająca.

>>więcej<<

 

 

22.02.2009

Powstaje nowa strona Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej

 

Zapraszam do zwiedzenia nowej witryny Miejskiego Konserwatora Zabytków. Przeniesiono już większość artykułów z poprzedniej witryny, w najbliższym czasie uzupełnione zostaną galerie zdjęć i widokówek.

 

Zapraszam do testowania nowej witryny, ewentualne uwagi można zamieszczać na forum dyskusyjnym www.mkzruda.fora.pl

 

 

Podsumowanie działalność Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej w roku 2008

  

Rok 2008 był z pewnością rokiem wielu zmian dla Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, zmieniliśmy siedzibę naszego biura, całkowicie zmienił się skład osobowy biura, a nowym konserwatorem zabytków został dotychczasowy pracownik biura Dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk. Jednak pomimo tych wszystkich zmian dla naszego biura najważniejsze były i są zabytki, którym poświęcamy całą swoją uwagę, dlatego też z przyjemnością prezentujemy państwu podsumowanie działalności biura w minionym roku. 

 

>>więcej<<

 

 

 

 

Miejski Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej

Urząd Miasta Ruda Śląska,  pl. Jana Pawła II 6