Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

Miejski Konserwator Zabytków

w Rudzie Śląskiej

 

 

aktualności

wnioski

dotacje

wirtualnaruda

prawo


pocztówki

zabytki

galerie

polecamy

 kontakt

 

 

Działalność Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej w roku 2008

 

Rok 2008 był z pewnością rokiem wielu zmian dla Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, zmieniliśmy siedzibę naszego biura, całkowicie zmienił się skład osobowy biura, a nowym konserwatorem zabytków został dotychczasowy pracownik biura Dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk. Jednak pomimo tych wszystkich zmian dla naszego biura najważniejsze były i są zabytki, którym poświęcamy całą swoją uwagę, dlatego też z przyjemnością prezentujemy państwu podsumowanie działalności biura w minionym roku. 

 

Działania Miejskiego Konserwatora Zabytków były stale nakierowane na dbanie o historyczną substancję miasta, o jej bieżące remonty, renowacje, rekonstrukcje zniszczonych przez lata elementów. Działania te były prowadzone dwu torowo. Z jednej strony było to uświadamianie właścicieli, najemców i zarządców budynków o sposobach postępowania z zabytkową substancją architektoniczną, o wymogach związanych z ochroną i konserwacją zabytków. Zadanie to było realizowane poprzez wydawane opinie oraz poprzez tworzenie dokumentacji konserwatorskich. Drugim filarem działalności były bezpośrednie prace renowacyjne najcenniejszych i najbardziej zagrożonych obiektów zabytkowych Rudy Śląskiej. Zadanie to realizowano zarówno w formie dotacji celowych udzielanych właścicielom poszczególnych budynków, jak również w formie zakupu konkretnych usług remontowych.

 

W roku 2008 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków przeprowadziło finansowane przez Miasto Ruda Śląska prace renowacyjne oraz prace dokumentacyjne dla szerokiego wachlarza obiektów zabytkowych.

 

 

Do szczególnych osiągnięć w dziedzinie ochrony i konserwacji zabytków można zaliczyć:

 

1) Prace wykonane w obiektach sakralnych:

 

Renowacja ogrodzenia zabytkowego kościoła p.w. św. Józefa w Rudzie (90.000,00zł)

Renowacja ogrodzenia zabytkowego kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Wirku (30.000,00zł)

Renowacja witraży w kościele p.w. św. Pawła w Nowym Bytomiu (110.000,00zł)

Renowacja dachu kościoła p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli (100.000,00zł)

 

2) Remonty i renowacje wykonane w kamienicach i budynkach mieszkalno usługowych:

 

Renowacja elewacji zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. 1-go Maja 255 w Wirku (120739,54 zł)

Renowacja elewacji zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. 1-go Maja 232 w Wirku (51596,34)

Renowacja dachu zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Staszica 2 w Rudzie (dotacja 30.000,00zł)

Renowacja dachu zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Wolności 108 w Rudzie (dotacja 40.000,00zł)

Renowacja dachu zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Wolności 110 w Rudzie (dotacja 40.000,00zł)

Renowacja dachu zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Staszica 4-4a w Rudzie (dotacja 40.000,00zł)

Renowacja elewacji zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Wolności 106 w Rudzie (dotacja 200.000,00zł)

 

3) Ostatnią grupą obiektów zabytkowych w stosunku do których były prowadzone prace renowacyjne to obiekty ruchome. Zapoczątkowano renowację najbardziej zapomnianej grupy zabytków – przydrożnych krzyży i kapliczek. Wykonano dokumentacje konserwatorskie pierwszych czterech obiektów, a prace przy pierwszej kapliczce u zbiegu ulic Górnej / Ks. Niedzieli zostały zakończone pod koniec 2008 roku. Prace te będą kontynuowane przez kolejne lata.

 

 

Ponadto należy zauważyć, że w 2008 roku na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami wydano 1 543 503,72 zł, a Miejski Konserwator Zabytków wydał 921 opinii konserwatorskich oraz 121 postanowień. 

 

 

 

 

 

 

Miejski Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej

Urząd Miasta Ruda Śląska,  pl. Jana Pawła II 6