MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6

 

 

AKTUALNOŚCI

ZABYTKI

GALERIE

PRZEWODNIK

DOTACJE

FORMULARZE

AKTY PRAWNE

TECHNOLOGIE

POLECAMY

STARE POCZTÓWKI

ARCHIWALIA

LINKI

KONTAKT

 

 

Nasze działania regulują następujące akty prawne:

 

 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Ruda Śląska

 

uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, objętych ochrona konserwatorska, w których wykonano remont całej elewacji frontowej

 

porozumienie powierzające Gminie Ruda Śląska prowadzenie niektórych zadań z zakresu ochrony konserwatorskiej

 

ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

 

rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

ustawa prawo budowlane

 

kodeks postępowania administracyjnego

 

 

 

 

 

 

MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Urząd Miasta Ruda Śląska,  pl.  Jana Pawła II 6
e-mail: zabytki@ruda-sl.pl

 

© copyright biuro MKZ w Rudzie Śląskiej

 design by Dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk 2009r.