MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6

 

 

AKTUALNOŚCI

ZABYTKI

GALERIE

PRZEWODNIK

DOTACJE

FORMULARZE

AKTY PRAWNE

TECHNOLOGIE

POLECAMY

STARE POCZTÓWKI

ARCHIWALIA

LINKI

KONTAKT

Dla obiektów objętych ochroną w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

lub Gminnej Ewidencji Zabytków w celu uzyskania opinii konserwatorskiej dla planowanej

inwestycji dla której posiadamy już dokumentacje projektową, a także w celu uzyskania

wytycznych konserwatorskich określających możliwy sposób zagospodarowania zabytku należy złożyć w Urzędzie Miasta poniższy wniosek

 

wniosek 10.1

 

 

 

Wnioski dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków wchodzących

w skład kolonii robotniczych

 

1. w obrębie ulic Wolności, Kościelnej, S. Staszica, H. Wieniawskiego i A. Mickiewicza

2. przy ulicy księdza Józefa Niedzieli

3. wzdłuż ulicy Styczyńskiego

4. w obrębie ulic: Wolności, Raciborskiej i Zabrzańskiej

5. wzdłuż ulicy Kubiny nr 4-34 (strona parzysta)

 

Wnioski dotyczące prac konserwatorskich, prac restauratorskich, prac budowlanych dla wymienionych powyżej obiektów

 

wniosek 10.2_o pozwolenie na prace konserwatorskie, roboty budowlane oraz reklamy

 

wniosek 10.3_oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do zabytku

 

wniosek 10.4_zawiadomienie o terminie rozpoczęcia prac

 

wniosek 10.5_oświadczenie kierownika inspektora prac

 

 

 

 

 

 

MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Urząd Miasta Ruda Śląska,  pl.  Jana Pawła II 6
e-mail: zabytki@ruda-sl.pl