MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6

 

 

AKTUALNOŚCI

ZABYTKI

GALERIE

PRZEWODNIK

DOTACJE

FORMULARZE

AKTY PRAWNE

TECHNOLOGIE

POLECAMY

STARE POCZTÓWKI

ARCHIWALIA

LINKI

KONTAKT

Dotacje

 

Kto może otrzymać dotacje?

 

Dotacja może zostać przyznana tylko na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

 

Jakie kryteria decydują przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji?

 

Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji uwzględnia się w szczególności następujące kryteria:

1)      dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,

2)      rola zabytku w promowaniu kultury i historii miasta,

3)      stan zachowania obiektu,

4)      wartość historyczną lub artystyczną zabytku,

5)      wysokość zaangażowanych własnych środków.

 

 

Dokumenty

 

Wniosek o przyznanie dotacji (pdf)

Wniosek o przyznanie dotacji (doc)

 

Sprawozdanie z realizacji dotacji (pdf)

Sprawozdanie z realizacji dotacji (doc)

 

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI

(tekst ujednolicony opracowany na podstawie:

Uchwały Rady Miasta z 2009 roku,

Uchwały Rady Miasta z 2017 roku,

Uchwały Rady Miasta z 2018 roku)

 

 

 

 

MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Urząd Miasta Ruda Śląska,  pl.  Jana Pawła II 6 
e-mail: zabytki@ruda-sl.pl

 

© copyright biuro MKZ w Rudzie Śląskiej

 design by Dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk 2009r.