Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

Miejski Konserwator Zabytków

w Rudzie Śląskiej

 

 

aktualności

wnioski

dotacje

wirtualnaruda

prawo


pocztówki

zabytki

galerie

polecamy

 kontakt

 

Informacja w związku z rozbiórką na terenie Rudy Śląskiej

3 schronów bojowych wchodzących w skład Punktu Oporu Radoszowy

 1. Teren, na którym prowadzona jest rozbiórka nigdy nie należał do Miasta Ruda Śląska, był to grunt kościelny i został w 2008 roku sprzedany prywatnemu inwestorowi przez „Fundację Arcybiskupa Katowickiego Na Rzecz Rozwoju Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”

2. W 2007 roku ówczesne władze miasta przy współdziałaniu i aprobacie ówczesnych miejskich i wojewódzkich służb konserwatorskich zmieniły zapisy planu miejscowego usuwając ze schronów bojowych ochronę konserwatorską i przeznaczając ten teren nie należący do miasta pod inwestycje. 

3. W 2010 roku wydana została ostateczna decyzja pozwalającą obecnemu inwestorowi na rozbiórkę przedmiotowych obiektów i budowę bazy logistycznej

4. Na żadnym ze stanowisk decyzyjnych (Wojewódzki Konserwator Zabytków, Prezydent Miasta Ruda Śląska, Miejski Konserwator Zabytków, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury) nie zasiada już żadna z osób prowadzących tę sprawę w poprzedniej dekadzie.

5. Schrony bojowe podlegające rozbiórce od 12 lat nie są objęte żadną z przewidzianych ustawą form ochrony konserwatorskiej.

6. Obszar Warowny Śląsk rozciąga się na przestrzeni 60 km i obejmuje ok. 180 schronów bojowych z czego 66 zlokalizowanych jest na terenie miasta Ruda Śląska.  Miasto dba o  schrony zlokalizowane na swoim terenie. Obiekty te zostały zinwentaryzowane, opisane, częściowo oznakowane. Wiedza o tych obiektach jest stale rozpowszechniania także w postaci miejskich stron internetowych. Miasto nieodpłatnie użycza schrony bojowe z przeznaczeniem pod izby muzealne wszelkim zainteresowanym  podmiotom. Do tej pory 6 podmiotom użyczono 9 schronów bojowych, a o użyczenie kolejnych obiektów zwracają się kolejni zainteresowani. Miasto pomaga także finansowo w przeprowadzanych w tych obiektach remontach. Do zagospodarowania czeka ponad 50 schronów w tym wiele należących do skarbu państwa i położonych na gruntach Lasów Państwowych.

7. Żaden urzędnik i żaden konserwator zabytków nie stoi ponad prawem. Jeżeli inwestor zgodnie z prawem  wystąpi o wydanie decyzji administracyjnej o pozwolenie na rozbiórkę obiektu nie objętego ochroną konserwatorską urzędnik czy konserwator zabytków nie może niezgodnie z prawem blokować wydania takiej decyzji NAWET JEŚLI OSOBIŚCIE NIE PODOBA MU SIĘ ZAMIERZENIE INWESTORA.

8. Dzięki interwencji Miejskiego Konserwatora Zabytków Inwestor na etapie projektowym zgodził się na zmniejszenie swojej inwestycji co pozwoliło ocalić pozostałe zlokalizowane na tym terenie schrony bojowe. Inwestor zobowiązał się do wyremontowania i wyeksponowania 3 schronów bojowych, a także do odzyskania i wyeksponowania elementów wyposażenia pozyskanych z rozbieranych 3 schronów bojowych.

 

Ponadto informuję, że wszystkie komentarze dotyczące tej sprawy, a zawierające  insynuacje działania niezgodnego z prawem lub naruszające godność osobistą Miejskiego Konserwatora Zabytków są archiwizowane i zostaną zgłoszone do organów ścigania lub będą ścigane z powództwa cywilnego stosownie do naruszeń prawa jakiego dopuszczają się Osoby wygłaszające takie komentarze.  

 

 

 

 

Miejski Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej

Urząd Miasta Ruda Śląska,  pl. Jana Pawła II 6