Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

Miejski Konserwator Zabytków

w Rudzie Śląskiej

 

 

aktualności

wnioski

dotacje

wirtualnaruda

prawo


pocztówki

zabytki

galerie

polecamy

 kontakt

 

Finansowanie przez miasto Ruda Śląska inwestycji związanych z ochroną konserwatorską w latach 1997-2008

 

 Informacje początkowe

 

Informuję, że działania miasta Ruda Śląska związane z Ochroną i Konserwacją Zabytków rozpoczęły się w 1997 roku, kiedy to po raz pierwszy w budżecie miasta pojawiły się zadania związane z renowacją zabytków. W następstwie tych działań w 1999 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie przekazania Miastu Ruda Śląska kompetencji Wojewody do realizacji niektórych działań z dziedziny ochrony i konserwacji zabytków oraz powołanie Miejskiego Konserwatora Zabytków. Od tego czasu działania Miejskiego Konserwatora Zabytków były ukierunkowane na dbałość o historyczną substancję miasta, jej bieżące remonty, renowacje, rekonstrukcje zniszczonych przez lata elementów. Działania te były prowadzone dwutorowo. Z jednej strony było to uświadamianie właścicieli, najemców i zarządców budynków o sposobach postępowania z zabytkową substancją architektoniczną, o wymogach związanych z ochroną i konserwacją zabytków. Zadanie to było realizowane poprzez wydawane opinie, poprzez tworzenie dokumentacji konserwatorskich i planów ochrony zabytków. Drugim filarem działalności były bezpośrednie prace renowacyjne najcenniejszych i najbardziej zagrożonych obiektów zabytkowych Rudy Śląskiej. Zadanie to realizowano zarówno w formie dotacji celowych udzielanych właścicielom poszczególnych budynków, jak również w formie zakupu konkretnych usług remontowych.

 

Do szczególnych osiągnięć w dziedzinie ochrony i konserwacji zabytków można zaliczyć:

 

2008r.

 

Renowacja elewacji zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. 1-go Maja 255 w Wirku (120739,54 zł)

Renowacja elewacji zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. 1-go Maja 232 w Wirku (51596,34)

Renowacja dachu zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Staszica 2 w Rudzie (30.000,00zł)

Renowacja dachu zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Wolności 108 w Rudzie (40.000,00zł)

Renowacja dachu zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Wolności 110 w Rudzie (40.000,00zł)

Renowacja dachu zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Staszica 4-4a w Rudzie (40.000,00zł)

Renowacja elewacji zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Wolności 106 w Rudzie (200.000,00zł)

Renowacja ogrodzenia zabytkowego kościoła p.w. św. Józefa w Rudzie (90.000,00zł)

Renowacja ogrodzenia zabytkowego kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Wirku (30.000,00zł)

Renowacja witraży w kościele p.w. św. Pawła w Nowym Bytomiu (110.000,00zł)

Renowacja ławek w kościele p.w. św. MB Różańcowej w Rudzie (150.000,00zł)

Renowacja dachu kościoła p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli (100.000,00zł)

Renowacja przydrożnej kapliczki przy ul.Górnej / Ks. Niedzieli (54.000,00 zł)

Renowacja witraża w kaplicy dawnego szpitala przy ul. 1-go Maja w Wirku (20.000,00 zł)

Remont pieca kaflowego w budynku zlokalizowanym przy ul. Dąbrowskiego 9a/2 w Wirku (7.500,00)

 

2007r.

 

Bieżące utrzymanie obiektów dawnego „Szybu Mikołaj” w Rudzie (10.000,00zł)

Renowacja elewacji budynku przy ul. Niedurnego 50-50A w Nowym Bytomiu (250.000,00zł)

Renowacja stolarki pw. Serca Pana Jezusa w Bykowinie (50.000,00 zł)

Renowacja elewacji zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Wolności 112 w Rudzie (50.000,00zł)

Renowacja elewacji zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. 1-go Maja 243 w Wirku (200.000,00zł)

Renowacja elewacji kamienicy przy ul. Hlonda 42 w Orzegowie (15.000,00zł)

Renowacja organów zlokalizowanych w zabytkowym kościele pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu  (80.000,00zł).

Remont dachu kaplicy Piusa X (55.000,00zł)

Remont dachu zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Szafranka 2 w Chebziu (150.000,00zł)

Remont dachu zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Niedurnego 30 / Pokoju 1 w Nowym Bytomiu (100.000,00zł)

Renowacja mauzoleum powstańczego zlokalizowanego na cmentarzu w Rudzie (54.000,00zł)

Renowacja i zamontowanie historycznych elementów elewacji budynku przy ul. Dąbrowskiego 17 w Wirku (28 662,18zł)

Renowacja zabytkowych ławek w kościele pw. MB Różańcowej w Rudzie (200.000,00zł)
 

2006r.

 

Renowacja i malowanie wnętrza hali maszyny dawnego „Szybu Mikołaj” w Rudzie (29.280,00zł)

Bieżące utrzymanie obiektów dawnego „Szybu Mikołaj” w Rudzie ( 10.149,17zł)

Renowacja elewacji zabytkowego „Szybu Andrzej” w Wirku ( 216.981,06zł)

Renowacja elewacji kamienicy przy ul. Niedurnego 101 w Nowym Bytomiu (156.288,89zł)

Renowacja elewacji kamienicy przy ul.Gwardii Ludowej 6A w Nowym Bytomiu (234.490,19zł)

Renowacja elewacji kamienicy przy ul.Gwardii Ludowej 21-23 w Nowym Bytomiu (291.062,05zł)

Renowacja elewacji budynku przy pl. Jana Pawa II 3 w Nowym Bytomiu (150.000,00zł)

Renowacja elewacji budynku przy ul. Czarnoleśnej 4 w Nowym Bytomiu (112.809,08zł)

Renowacja elewacji kamienicy przy ul. Niedurnego 28 (147.256,34zł)

Renowacja kościoła św. Józefa oraz mauzoleum Piellerów (150.000,00zł)

Remont dachu kaplicy Piusa X (50.000,00zł)

Renowacja elewacji zabytkowego kościoła Ewangelicko Augsburskiego w Wirku  (290.000,00zł).

Renowacja elewacji, dachu oraz renowacji piety budynku przy ul.Wolności 33 w Rudzie (160.000,00zł)

Renowacja elewacji kamienicy przy ul. Hlonda 42 w Orzegowie (20.000,00zł)

Renowacja elewacji zabytkowego kościoła p.w. Michała Archanioła w Orzegowie (140.000,00zł).

Renowacja organów zlokalizowanych w zabytkowym kościele pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu  (60.000,00zł).

Odtworzenie okienek piwnicznych MCK w Nowym Bytomiu (10.575,98zł)

Renowacja zabytkowej drewnianej altany wejściowej do budynku przy ul. Lompy 2 w Nowym Bytomiu (8.841,67zł)

 

2005 r.:

 

Przywrócenie zasilania, remont instalacji c.o., renowacja urządzeń zabytkowego szybu „Mikołaj” w Rudzie (91.519,16zł).

Rekonstrukcja dachu zabytkowego szybu „Andrzej” w Wirku (303.462,13zł).

Renowacja stolarki i ślusarki zabytkowego kościoła p.w. św. Józefa w Rudzie (100.000,00zł).

Dotacja do remontu dachu budynku przy ul. Niedurego 55-57 w Nowym Bytomiu (50.000,00zł).

Dotacja do remontu dachu budynku przy pl. Jana Pawa II 2 i 2a w Nowym Bytomiu (30.000,00zł).

Renowacja witraży zabytkowego kościoła ewangelicko-augsburskiego w Wirku (40.000,00zł).

Renowacja witraży zabytkowego kościoła pw. św. Wawrzyńca w Wirku (40.000,00zł).

Renowacja elewacji zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Wolności 114 w Rudzie (40.000,00zł).
Osuszenie piwnic zabytkowej willi „Florianka” przy ul. Niedurnego 73 w Nowym Bytomiu (40.000,00zł).

Renowacja elewacji zabytkowego kościoła p.w. Michała Archanioła w Orzegowie (350.000,00zł).

Renowacja i odtworzenie witraży w kamienicy przy ul. 1-go Maja 246-246a w Wirku (4.500,00zł).

Renowacja elewacji kamienic przy ul. Niedurnego 89, 91, 93, 95, 97, 103, 105 w Nowym Bytomiu (397.386,97zł).

Renowacja elementów wyposażenia i polichromii prezbiterium kościoła p.w. Matki Boskiej z Lourdes w Kochłowicach (33.000,00zł).

Renowacja zabytkowych ławek w kościele p.w. św. Pawła w Nowym Bytomiu (100.000,00zł).

 

2004 r.:

 

Dofinansowanie rekonstrukcji sygnaturki zabytkowego kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie (40.000,00zł).

Dofinansowanie renowacji zabytkowego panela zegara słonecznego znajdującego się na elewacji budynku przy ul. Niedurnego 30 w Nowym Bytomiu (40.000,00zł).

Dofinansowanie renowacji bramy przejazdowej budynku przy pl. Jana Pawła II 2 i 2a (20.000,00zł).

Renowacja i wykonanie kopii zabytkowej rzeźby „Klęczącego Anioła” dłuta J.Limburga dla ekspozycji w Muzeum Miejskim im. Maksymilana Chroboka w Rudzie (35.100,00zł).

Renowacja elewacji kamienicy przy ul. Głównej 38 w Bielszowicach (130.771,01zł).

Remont dachu budynku tzw. „Starej Szkoły” przy ul. 11-go Listopada w Bykowinie (108.762,52zł).

Renowacja elewacji kamienic przy ul. Niedurnego 89, 91, 93, 95, 97 w Nowym Bytomiu (290.616,86zł).

 

2003 r.:

Renowacja elewacji zabytkowego kościoła p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie (kontynuacja) (50.000,00zł).

Renowacja elewacji kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Bielszowicach (50.000,00zł).

Remont dachu plebanii kościoła pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu (80.000,00zł).

Renowacja witraży zabytkowego kościoła ewangelicko-augsburskiego w Wirku (25.000,00zł).

Renowacja elewacji zabytkowej kamienicy zlokalizowanej przy ul. Niedurnego 67 w Nowym Bytomiu (114.788,58zł).

Renowacja elewacji zabytkowej kamienicy zlokalizowanej przy pl. Chopina 4 w Rudzie (80.250,00zł).

Renowacja dachu hali maszyny wyciągowej i hali przetwornic szybu „Mikołaj” w Rudzie (108.480,89zł).

Renowacja Dworca PKP w Chebziu (27.678,06zł).

 

2002 r.:

 

Renowacja pomnika Nepomucena w Goduli (10.000,00zł).

Renowacja kościoła p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie (140.000,00zł).

Remont dachu kościoła p.w. św. Pawła w Nowym Bytomiu (190.000,00zł).

Remont dachu kościoła ewangelicko-augsburskiego w Wirku (40.000,00zł).

Prace renowacyjne wnętrza kościoła ewangelicko-augsburskiego w Wirku (50.000,00zł).

Renowacja kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Bielszowicach (190.000,00zł).

Remont dachu kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Goduli (100.000,00zł).

Renowacja elewacji kamienicy przy ul. Niedurnego 67 w Nowym Bytomiu (114.626,09zł).

Renowacja pozostałych elewacji budynku przy ul. Goduli 30 w Goduli (100.000,00zł).

Renowacja Dworca PKP w Chebziu (190.822,94zł).

 

2001 r.:

 

Renowacja kamienicy zlokalizowanej przy ul. Niedurnego 47 w Nowym Bytomiu (68.579,00zł).

Renowacja elewacji hali sportowej przy ul. Hallera w Nowym Bytomiu (86.450,00zł).

Renowacja części parteru kamienicy zlokalizowanej przy pl. Jana Pawa II 1 w Nowym Bytomiu (11.855,56zł).

Renowacja części parteru kamienicy zlokalizowanej przy ul. Niedurnego 43-45 w Nowym Bytomiu (21.820,29zł).

Renowacja elewacji I LO im, Mickiewicza przy ul. Mickiewicza w Rudzie (44.500,72zł).

Renowacja elewacji budynku przy ul. Goduli 30 w Goduli (100.966,77zł).

Dotacja do renowacji dachu kościoła ewangelicko-augsburskiego w Wirku (30.000,00zł).

Dotacja do renowacji kościoła p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie (20.000,00zł).

 

2000 r.:

 

Renowacja kamienicy zlokalizowanej przy pl. Jana Pawła II 1 w Nowym Bytomiu (74.837,67zł).

Renowacja kamienicy zlokalizowanej u zbiegu ulic Niedurnego 43 – 35 i Czarnoleśnej w Nowym Bytomiu  (193.595,38zł).

Prace zabezpieczające oraz renowacyjne szybu „Andrzej” w Wirku (6.959,00zł).

Partycypacja w kosztach renowacji elewacji I Liceum Ogólnokształcącego im. Mickiewicza przy ul. Mickiewicza w Rudzie (62.274,00zł).

Dotacja do renowacji wieży kościoła ewangelicko-augsburskiego w Wirku (40.000,00zł).

Dotacja do prac renowacyjno – rekonstrukcyjnych wieży zabytkowego kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Bielszowicach (30.000,00 zł).

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

Miejski Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej

Urząd Miasta Ruda Śląska,  pl. Jana Pawła II 6