Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

Miejski Konserwator Zabytków

w Rudzie Śląskiej

 

 

aktualności

wnioski

dotacje

wirtualnaruda

prawo


pocztówki

zabytki

galerie

polecamy

 kontakt

 

Sprawozdanie z pracy Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków

w kadencji 2010-2014

 

Działania Miejskiego Konserwatora Zabytków w kadencji 2010-2014 były stale nakierowane na dbanie o historyczną substancję miasta, o jej bieżące remonty, renowacje, rekonstrukcje zniszczonych przez lata elementów. Działania te były prowadzone dwutorowo. Z jednej strony było to uświadamianie właścicieli, najemców i zarządców budynków o sposobach postępowania z zabytkową substancją architektoniczną, o wymogach związanych z ochroną i konserwacją zabytków. Zadanie to było realizowane poprzez wydawane opinie oraz poprzez tworzenie dokumentacji konserwatorskich. Drugim filarem działalności były bezpośrednie prace renowacyjne najcenniejszych i najbardziej zagrożonych obiektów zabytkowych Rudy Śląskiej. Zadanie to realizowano zarówno w formie dotacji celowych udzielanych właścicielom poszczególnych budynków, jak również w formie zakupu konkretnych usług remontowych. Poniżej przedstawiono syntetyczny opis głównych działań i osiągnięć Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w okresie sprawozdawczym.

 

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

Stworzono w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Gminną Ewidencję Zabytków obejmującą ponad 2100 kart adresowych obiektów zabytkowych. Ewidencja została udostępniona mieszkańcom na stronie internetowej prowadzonej przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.  Obecnie trwają prace nad Gminnym Programem Ochrony Zabytków.

 

OZNAKOWANIE ZABYTKÓW NA TERENIE MIASTA

Rozpoczął się proces znakowania zabytków. Najcenniejsze obiekty z terenu miasta zostaną wyposażone w tablice informacyjne z podstawowymi informacjami o danym obiekcie w języku polskim, angielskim i niemieckim. W kolejnych etapach prac upamiętnione zostaną wybitne postacie z terenu miasta, powstaną także mapy z wytyczonymi szlakami turystycznymi. W 2014 roku planowany jest montaż 100 tabliczek na najcenniejszych i najciekawszych budynkach i obiektach architektonicznych.

 

REMONT PIEKAROKA

Po około 100 latach od wybudowania oraz około 60 latach od zakończenia użytkowania wyremontowano i przywrócono do użytku zabytkowy piec piekarniczy tzw. piekarok zlokalizowany     w rejonie ulicy Bujoczka w Rudzie. Obiekt ten został także objęty monitoringiem. Jest to prawdopodobnie jedyny oryginalny i funkcjonujący wolnostojący piekarok na terenie Śląska.  (koszt prac: 20 826,11 zł;  lata 2013-2014)

 

PRZEPROWADZENIE BADAŃ ARCHTIEKTONICZNYCH I OZNAKOWANIE ŚREDNIOWEICZNEGO GRÓDKA W KOCHŁOWICACH

Po wielu latach „zapomnienia”, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, zadbano o najważniejszy w mieście zabytek archeologiczny – średniowieczne grodzisko w Kochłowicach. Miasto oznakowało to miejsce tablicami informacyjnymi zawierającymi historię obiektu, teren został posprzątany, prowadzone są także badania archeologiczne obiektu. (koszt: 11 636,02 zł; lata 2013-2014)

 

ROZSZERZENIE ZAKRESU POROZUMIENIA

Rozszerzenie porozumienia w sprawie prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków i przekazanie Prezydentowi Miasta Ruda Śląska większych kompetencji z zakresu ochrony konserwatorskiej pozwoliło mieszkańcom miasta większość spraw szybko i sprawnie załatwiać w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, bez konieczności udawania się do Katowic, do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

WPISY DO REJESTRU ZABYTKÓW

W okresie sprawozdawczym na wniosek Miasta Ruda Śląska do rejestru zabytków zostały wpisane cztery trzy znaczące obiekty poprzemysłowe zlokalizowane na terenie miasta – Brama II Huty Pokój, Wielki Piec Hutniczy, budynek dawnej fabryki margaryny oraz kompleks zabudowań Szybu „Mikołaj”. Decyzje o wpisaniu do rejestru zabytków w/w obiektów ułatwią pozyskiwanie środków zewnętrznych na ich remonty.

 

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami przeznaczono w okresie sprawozdawczym 3,2 mln zł, a  Miejski Konserwator Zabytków wydał ponad 2200 opinii oraz 480 postanowień i decyzji. 

 

 

WYKAZ DOTACJI KONSERWATORSKICH:

 

1)    Renowacja elewacji oraz wieży kościoła św. Pawła w Nowym Bytomiu (235 000 zł; lata 2010-2011, 2014)

2)    Renowacja elewacji budynku przy ul. Wolności 35 w Rudzie (50 000 zł; 2014 rok)

3)    Remont elementów konstrukcyjnych wielkiego pieca Huty Pokój (50 000 zł; 2014 rok)

4)    Remont budynku Bramy II Huty Pokój – etap I (50 000 zł; 2014 rok)

5)    Renowacja fragmentu elewacji budynku przy pl. Jana Pawła II 2 (20 000 zł; 2014 rok)

6)    Renowacja elewacji budynku zlokalizowanego przy ul. Wieniawskiego 1 w Rudzie                   (170 000 zł; 2013 rok)

7)    Modernizacja cieplna probostwa oraz kościoła pw. Michała Archanioła w Orzegowie    (160 000 zł; lata 2012-2013)

8)    Renowacja witraży w kościele św. Wawrzyńca w Wirku (50 000 zł; lata 2012- 2013)

9)    Remont dachu łaźni łańcuszkowej KWK Bielszowice (100 000 zł; 2012 rok)

10)  Renowacja elewacji budynku przy ul. Markowej 5-7 (300 000 zł; lata 2010-2011)

11)  Renowacja elewacji budynku przy ul. Wolności 104 (110 000 zł; lata 2010-2011)

12)  Remont dachu budynku przy ul. Staszica 3 (90 000 zł; lata 2010-2011)

13)  Remont dachu budynku przy ul. Staszica 6 (105 000 zł; lata 2010-2011)

14)  Renowacja elewacji budynku przy ul. Wolności 6 (250 000 zł; 2010 rok)

 

WYKAZ REMONTÓW I RENOWACJI OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW:

 

1)      Renowacja elewacji budynku zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej 27 w Rudzie (99 338, 40 zł; 2014 rok)

2)      Remont kapliczki św. Józefa zlokalizowanej przy ul. Kaczmarka w Kochłowicach (49 981, 44 zł, 2014 rok) – zadanie przeprowadzone w ramach budżetu obywatelskiego

3)      Renowacja krzyża przydrożnego zlokalizowanego przy ul. Kokota 176 w Bielszowicach uszkodzonego przez wichurę (47 188, 53 zł; 2014 rok)

4)      Renowacja elewacji budynku zlokalizowanego przy ul. Kunickiego 24 w Bielszowicach (111 470, 93 zł; 2014 rok)

5)      Remont groty Matki Boskiej z Lourdes zlokalizowanej przy ul. Achtelika w Rudzie (62 607 zł, 2014 rok)

6)      Renowacja elewacji zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 11-13 w Wirku (93 735, 39 zł; 2013 rok)

7)      Renowacja elewacji zabytkowego budynku oświatowego zlokalizowanego przy ul. Jankowskiego 2 w Wirku (468 319, 38 zł; 2012 rok)

8)      Renowacja elewacji zabytkowego budynku Muzeum Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Wolności 26 w Rudzie (132 226, 79 zł; 2012 rok)

9)      Remont dachu zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Królowej Jadwigi 29 w Orzegowie (151 424 ,64 zł; 2012 rok)

10)    Renowacja wnętrza szybu Mikołaj (27 879, 18 zł; 2012 rok)

11)    Renowacja krzyża i mauzoleum przy ul. Porębskiej (60 380 zł; lata 2011 i 2013)

 

 

 

 

Miejski Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej

Urząd Miasta Ruda Śląska,  pl. Jana Pawła II 6