BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 

 

 

AKTUALNOŚCI

ZABYTKI

GALERIE

PRZEWODNIK

DOTACJE

FORMULARZE

AKTY PRAWNE

TECHNOLOGIE

POLECAMY

STARE POCZTÓWKI

ARCHIWALIA

LINKI

KONTAKT

Odkryto schron w ul. Smolenia

sierpień 2006 rok

 

Przeprowadzono penetrację odkrytego przypadkowo schronu w okolicach plebanii kościoła p.w. św. Pawła w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu. Schron prawdopowobnie miał służyć mieszkańcom plebanii - bardzo prawdopodobnym jest, że stanowił także awaryjne wyjście z tego obiektu. Pod ziemią odkryto dwie komory schronowe posiadające pozostałości kanałów powietrznych oraz zawalony korytarz, który uniemożliwia przejście. Z uwagi na niemożność korzystania ze schronu oraz niewielkie znaczenie historyczne postanowiono pozostawić schron bez zmian - po zinwentaryzowaniu i sfotografowaniu schron został zamknięty betonową płytą z wieńcem na której wykonano fragment ulicy. (por. Wiadomości Rudzkie z dn. 2.08.2006r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W RUDZIE ŚLĄSKIEJ


e-mail: zabytki@ruda-sl.pl

 

© copyright & design by Dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk 2009r.