MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6

 

 

AKTUALNOŚCI

ZABYTKI

GALERIE

PRZEWODNIK

DOTACJE

FORMULARZE

AKTY PRAWNE

TECHNOLOGIE

POLECAMY

STARE POCZTÓWKI

ARCHIWALIA

LINKI

KONTAKT

Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony internetowej, na której prezentowane są zabytki z naszego miasta:

 

www.wirtualnaruda.pl

 

Wnioski do Konserwatora Zabytków

 

Dla obiektów objętych ochroną w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

lub Gminnej Ewidencji Zabytków w celu uzyskania opinii konserwatorskiej dla planowanej

inwestycji dla której posiadamy już dokumentacje projektową, a także w celu uzyskania

wytycznych konserwatorskich określających możliwy sposób zagospodarowania zabytku należy złożyć w Urzędzie Miasta poniższy wniosek

 

wniosek 10.1

 

Wnioski dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków wchodzących

w skład kolonii robotniczych

 

1. w obrębie ulic Wolności, Kościelnej, S. Staszica, H. Wieniawskiego i A. Mickiewicza

2. przy ulicy księdza Józefa Niedzieli

3. wzdłuż ulicy Styczyńskiego

4. w obrębie ulic: Wolności, Raciborskiej i Zabrzańskiej

5. wzdłuż ulicy Kubiny nr 4-34 (strona parzysta)

 

Wnioski dotyczące prac konserwatorskich, prac restauratorskich, prac budowlanych dla wymienionych powyżej obiektów

 

wniosek 10.2_o pozwolenie na prace konserwatorskie, roboty budowlane oraz reklamy

 

wniosek 10.3_oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do zabytku

 

wniosek 10.4_zawiadomienie o terminie rozpoczęcia prac

 

wniosek 10.5_oświadczenie kierownika inspektora prac

 

 

Gminna Ewidencja Zabytków

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców publikujemy poniżej karty adresowe wszystkich obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Ruda Śląska.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z tym zestawieniem:

 

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

 

 

Jak Prawidłowo Gospodarować Starymi Budynkami

Zapraszam do zapoznania sie z nowa publikacją Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej pt. "Jak Prawidłowo Gospodarować Starymi Budynkami - Poradnik dla Użytkowników Obiektów Objętych Ochroną Konserwatorską"

 

Publikacja ta ma za zadanie wyjaśnić czym jest zabytek i w jaki sposób należy się nim opiekować. Opracowanie zawiera informacje i wyjaśnienia dotyczące form ochrony konserwatorskiej, zakresu prac budowlanych wymagających uzgadniania ze służbami konserwatorskimi, problemów występujących przy renowacji elewacji, termomodernizacji, montowaniu szyldów reklamowych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji systemów ogrzewania i wentylacji.

Dodatkowo opracowanie to zawiera informacje o najważniejszych przepisach prawa dotyczących obiektów zabytkowych. Publikacja ta stanowi rodzaj uzupełnienia do Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Ruda Śląska na lata 2015-2018, który oprócz wytycznych konserwatorskich zawiera kompendium wiedzy o historii miasta i jego zabytków.

 

Mam nadzieję, że opracowanie to pomoże Państwu uzyskać odpowiedzi na większość pytań związanych z prawidłowym gospodarowaniem starymi budynkami.

 

Jak Prawidłowo Gospodarować

Starymi Budynkami

 

 

Kolonia Robotnicza Ficinus - obiekt na Szlaku Zabytków Techniki

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia kolonii "Ficinus" obiektu umieszczonego na Szlaku Zabytków Techniki - www.zabytkitechniki.pl

 

 

 

>>archiwum-aktualności<<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE: UŻYTKOWANIE WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W POLITYCE PRYWATNOŚCI

MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Urząd Miasta Ruda Śląska,  pl.  Jana Pawła II 6
e-mail: zabytki@ruda-sl.pl

 

© copyright biuro MKZ w Rudzie Śląskiej

 design by Dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk 2009r.