BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 

 

 

AKTUALNOŚCI

ZABYTKI

GALERIE

PRZEWODNIK

DOTACJE

FORMULARZE

AKTY PRAWNE

TECHNOLOGIE

SPOLECAMY

STARE POCZTÓWKI

ARCHIWALIA

LINKI

KONTAKT

Osiedle Kaufhaus

Ruda Śląska - Nowy Bytom ul. Niedurnego, Gwardii Ludowej, Podgórze, Dobrej Nadziei, Rudzka

 

 

Forma ochrony: Wpis do gminnej ewidencji zabytków (Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z dnia 23 lipca 2003 roku) Lokalizacja: osiedle zlokalizowane jest w kilku kwartałach pomiędzy w/w ulicami

 

 

Historia osiedla Kaufhaus

 

 

"Osiedle robotnicze usytuowane na granicy dwóch przemysłowych dzielnic Rudy Śląskiej Nowego Bytomia i Chebzia zwane w II połowie XIX w kolonią 'GUTE HOFFNUNG' /Dobra Nadzieja/, w latach 30 XX wieku, po plebiscytach, kiedy osiedle to znalazło się po polskiej stronie zostało nazwane 'KOLONIĄ STYCZYŃSKIEGO'. Zostało wybudowane dla pracowników powstałej w 1840 r. Sukcesywnie rozbudowywanej w latach 50- tych i 80-tych XIX huty Pokój. Składa się ono zasadniczo z dwóch części: starej typu patronackiego wybudowanej około 1870 roku o szeregowej monotonnej, jednakowej zabudowie, oraz części bardziej reprezentacyjnej, tworzącej samodzielny kompleks przestrzenny o większym standardzie mieszkań powstałej po 1904 roku w sztucznym zagłębieniu ograniczonym z każdej strony torami kolejowymi, do którego prowadziła wybrukowana kostką granitowa droga. W 1933 roku cała kolonia liczyła około 40 wolnostojących budynków z trzema reprezentacyjnymi gmachami. Obecnie zachowały się tylko dwa przy ul. Niedurnego 99 oraz Gwardii Ludowej 21-23. Obecnie kolonia ta poprzez liczne wyburzenia oraz zły stan techniczny straciła swój pierwotny kontekst urbanistyczny, charakter osiedla robotniczo patronackiego będącego przykładem XIX w. Przemysłowego pejzażu przemysłowej części Górnego Śląska. (...)" * * Ekspertyza konserwatorska osiedla KAUFHAUS, pracownia ABAKUS Obecna, potoczna nazwa osiedla pochodzi od reprezentacyjnego domu handlowego zlokalizowanego przy ul. Niedurnego, który w chwili obecnej jest najcenniejszym obiektem zabytkowym osiedla.

 

Historyczna mapa

 

Mapa osiedla z roku 1910. Czerwienią zaznaczono budynek handlowy "Kaufhaus", kolorem błękitnym zaznaczono najbardziej komfortowe budynki osiedla przy ul. Podgórze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W RUDZIE ŚLĄSKIEJ


e-mail: zabytki@ruda-sl.pl

 

© copyright biuro MKZ w Rudzie Śląskiej

 design by Dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk 2009r.