BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 

 

 

AKTUALNOŚCI

ZABYTKI

GALERIE

PRZEWODNIK

DOTACJE

FORMULARZE

AKTY PRAWNE

TECHNOLOGIE

POLECAMY

STARE POCZTÓWKI

ARCHIWALIA

LINKI

KONTAKT

Osiedle Kaufhaus

Ruda Śląska - Nowy Bytom ul. Niedurnego, Gwardii Ludowej, Podgórze, Dobrej Nadziei, Rudzka

 

Plac Jana Pawła II

 

Salon Miasta Ruda Śląskiej z perspektywy historii

 

 

Geneza

 

Już przed pierwszą wojną światową ówcześni włodarze osady znanej dzisiaj jako Nowy Bytom zaplanowali obszerny plac centralny (dzisiaj plac Jana Pawła II - na starych mapach: Marktplatz) będący centrum dzielnicy w klasycznym rozumieniu tego słowa.

 

Centrum czyli miejsce gdzie krzyżują się dążenia większości mieszkańców - odbywa się handel, można spotkać się, zakosztować rozrywki, odwiedzić świątynię, załatwić sprawy urzędowe, wypocząć lub po prostu być wśród ludzi.

 

Pierwotna forma placu

 

Dowodzi tego rozmach założonego placu, a także rozmach z jakim wybudowano kościół św. Pawła. Plac, z umiarkowaną zielenią towarzyszącą łączył się kompozycyjnie z nowobytomskim parkiem przy ul. Parkowej. W owym czasie zaplanowano także układ kwartałów oraz wnętrza urbanistyczne ulic otaczających Marktplatz, co aż do II wojny światowej skutkowało zrównoważonym rozwojem tego miejsca. Przed II wojną światową wyłoniony w konkursie został projekt dzisiejszego ratusza � jako obiekt modernistyczny, monumentalny, podnoszący rangę miejsca i stanowiący całą północną pierzeję placu centralnego.

 

Kształtowanie sąsiadujących ulic

 

Kształtując w uporządkowany sposób otaczające centralny plac ulice również podnoszono rangę miejsca generując w ten sposób jego centrotwórcze walory.

 

Okres PRL

 

W okresie PRL-u częściowo zniweczono te staranne działania tworzenia uporządkowanej i zrównoważonej tkanki miejskiej realizując drastycznie przeskalowany wieżowiec łamiący dalekie pole widokowe wieży kościelnej i separujący dzisiejszy plac Jana Pawła II od naturalnie skomunikowanego z nim parku. Ponadto po raz kolejny świadomie lub nieświadomie umniejszono rangę kościoła i jego przedpola doprowadzając do zadrzewienia placu Jana Pawła II . Nie kontynuowano planowanej zabudowy na wschód od kościoła wprowadzając funkcję ogrodów działkowych oraz stanowisk garażowych. Zamiast zabudowy kwartałowej wykonano socrealistyczne bloki.

 

 

Powrót do korzeni - w nowej formie

 

Dzisiaj Ruda Śląska staje przed szansą odzyskania salonu miasta oraz uporządkowania terenów przyległych. Poprzez realizację nowego projektu nawierzchni i komunikacji przy placu Jana Pawła II - odzyskania historycznego porządku, funkcjonalności, proporcji i relacji przestrzennych w największym możliwym zakresie.

Koncepcja nowego zagospdoarowania placu Jana Pawła II na stronach Urzędu Miasta Ruda Śląska: http://www.ruda-sl.pl/default.aspx?newsId=225&docId=20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W RUDZIE ŚLĄSKIEJ


e-mail: zabytki@ruda-sl.pl

 

© copyright biuro MKZ w Rudzie Śląskiej

 design by Dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk 2009r.