MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6

 

 

AKTUALNOŚCI

ZABYTKI

GALERIE

PRZEWODNIK

DOTACJE

FORMULARZE

AKTY PRAWNE

TECHNOLOGIE

POLECAMY

STARE POCZTÓWKI

ARCHIWALIA

LINKI

KONTAKT

Informacje o zabytkach w Rudzie Śląskiej

 

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Zestawienie zabytków w Rudzie Śląskiej

Turystyka w mieście Ruda Śląska

Szyb Mikołaj

Szyb Andrzeja

Osiedle Kaufhaus

Plac Jana Pawła II

Obszar Warowny Śląsk - Punkt Oporu Godula

 

Działalność Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej

 

Sprawozdanie z pracy Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w kadencji 2010-2014

Prace konserwatorskie w 2009 roku

Podsumowanie roku 2008

Artykuł o naszym MKZ w Frankfurter Allgemeine Zeitung

Podsumowanie roku 2007

Raport z działalności MKZ w latach 1997-2008

Wycieczka śladami Ballestremów 2006

Odkryto schron w ul. Smolenia 2006

Górnośląskie Dni Dziedzictwa kulturowego 2005

 

 

 

 

 

 

 

MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Urząd Miasta Ruda Śląska,  pl.  Jana Pawła II 6
e-mail: zabytki@ruda-sl.pl

 

© copyright biuro MKZ w Rudzie Śląskiej

 design by Dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk 2009r.