BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6

 

 

AKTUALNOŚCI

ZABYTKI

GALERIE

PRZEWODNIK

DOTACJE

FORMULARZE

AKTY PRAWNE

TECHNOLOGIE

POLECAMY

STARE POCZTÓWKI

ARCHIWALIA

LINKI

KONTAKT

Bezinwazyjne osuszanie murów

 

Komentarz

Przedstawiamy technologię osuszania murów, która uzyskała referencje wielu posiadaczy obiektów zabytkowych z całej Polski, przez co można uważać ją za skuteczną.

 

Przed zastosowaniem warto skontaktować się z rzeczoznawcą budowlanym celem wykonania ekspertyzy budowlanej ściśle wyjaśniającej przyczyny zawilgocenia murów. Przed instalacją urządzenia warto sprawdzić czy istniejące odwodnienia dachów i zabezpieczenia przeciwwilgociowe nie posiadają uszkodzeń natomiast po osuszeniu murów metodą elektroosmozy, zalecamy wykonanie innych zabezpieczeń np. w przypadku stwierdzenia gruntowych warstw wodonośnych powyżej poziomu posadowienia funadmentów.

Zapraszamy do lektury artykułu

 

Elektroosmoza bezprzewodowa

Elektroniczny system osuszania murów urządzeniami GPL-111

Urządzenie pracuje bez mechanicznej ingerencji w substancje osuszanej budowli (kamień, cegła, beton itp.).

 

Aparat Elektro-Aqua GPL 111 emituje bardzo małe fale elektromagnetyczne o odpowiednim kształcie, natężeniu, częstotliwości itp. powodując powstanie odwróconego dynamicznego zjawiska elektroosmozy tj. : ruchu cząsteczek wody w kapilarach w kierunku ziemi.

(źródło: http://www.osuszanie.com)

 

Usuwanie zawilgoceń

W wyniku powyższego zjawiska woda jest sprowadzana do ziemi i mury pozostają trwale suche. Okres osuszenia budynku jest uzależniony od stanu początkowego zawilgocenia, stopnia zasolenia, grubości muru, rodzaju materiału i może trwać od 2 do 36 miesięcy. Urządzenie montuje się na stałe podczas normalnej eksploatacji budynku, bez względu na porę roku, na ścianach budynku, w piwnicy lub na parterze w miejscu centralnym tak aby w promieniu działania znalazł się cały obiekt. Urządzenie montowane jest zazwyczaj powyżej strefy zawilgocenia. Po osuszeniu obiektu aparat nadal działa spełniając rolę izolacji pionowej jak i poziomej zapobiegając ponownemu zawilgoceniu budynku, niweluje również szkodliwe promieniowanie żył wodnych. Urządzenia pobierają minimalną ilość energii elektrycznej, gdzie koszt eksploatacji wynosi około 1 zł. miesięcznie.

 

Cechy urządzeń do bezprzewodowej elektroosmozy:

 • osuszają mury będące w promieniu działania /beton, kamień, cegła/,

 • po osuszeniu następuje całkowita blokada możliwości ponownego zawilgocenia,

 • usuwają pleśń, likwidują zapach stęchlizny,

 • nie wymagają żadnych prac budowlanych, stosowania środków chemicznych, wierceń itp.

 • nie wymagają wykonywania wykopów, naprawy, izolacji,

 • aparaty posiadają wszelkie aktualne atesty, certyfikaty wymagane przez prawo budowlane krajowe, oraz UE,

 • aparaty posiadają 20 letni bezpłatny serwis,

 • posiadają najniższą cenę w porównaniu z wszelkimi tego typu usługami dostępnymi w kraju,

 • wytwarzają zdrowy mikroklimat w obiekcie,

 • nie wymagają dozoru, posiadają bezobsługowy system kontroli,

 • posiadają liczne referencje.

(źródło: producent)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Urząd Miasta Ruda Śląska,  pl.  Jana Pawła II 6 
e-mail: zabytki@ruda-sl.pl

 

© copyright biuro MKZ w Rudzie Śląskiej

 design by Dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk 2009r.