BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6

 

 

AKTUALNOŚCI

ZABYTKI

GALERIE

PRZEWODNIK

DOTACJE

FORMULARZE

AKTY PRAWNE

TECHNOLOGIE

POLECAMY

STARE POCZTÓWKI

ARCHIWALIA

LINKI

KONTAKT

Płyty klimatyczne - rozwiązanie systemowe ocieplenia od wewnątrz.

 

Calsitherm® Klimaplatte to jeden z systemów do ocieplania budynków od wewnątrz, likwidowania zawilgoceń oraz osuszania i odgrzybiania ścian.

 

Komentarz:

Ocieplanie od wewnątrz to kontrowersyjne rozwiązanie budzące często uśmiechy politowania wśród doświadczonych budowlańców. Potrzebne wszędzie tam, gdzie chroniona zabytkowa elewacja nie może być zasłonięta. Do wewnętrznego ocieplania nie nadają się typowe, dostępne na rynku klasyczne materiały - styropian i wełna mineralna - czasami stosowane, wymagają trudnego, całkowitego odizolowania ściany od wilgodnego powietrza wewnątrz budynku, co oprócz złego mikroklimatu - w większości przypadków mimo staranności wykonania - powoduje wymożoną aktywność biologiczną na ścianach pod warstwą ocieplenia.

 

Płyty klimatyczne to rozwiązanie rewolucyjne. Zamiast izolowania przeciwwilgociowego - pełna przenikalność. To pomysłowe i interesujące rozwiązanie wielu problemów występujących w nieocieplanych zabytkach: wilgoci, wysokich kosztów ogrzewania, zagrzybień, ochrony elewacji. Nie mieliśmy okazji sprawdzić jego działania w praktyce ale prezentowana przez producentów teoria brzmi wiarygodnie i bardzo obiecująco.

 

Każdy dobry pomysł kosztuje - wadą systemu z pewnością jest jego cena w przeliczeniu na metr kwadratowy, wielokrotnie przewyższająca cenę np. styropianu. Z punktu widzenia ochrony konserwatorskiej - ten fakt ma niewielkie znaczenie. Jednak dla właściciela mieszkania lub lokatora będzie z pewnością poważną barierą. Wydaje się jednak, że korzyści zdrowotne jak i osczędności w ogrzewaniu - w dłuższym przedziale czasowym uzasadniają podwyższone koszty.

 

Ocieplenie od środka - nowa technologia

Ocieplenie domu od wewnątrz pomieszczeń nigdy nie należało do rozwiązań polecanych przez specjalistów. W sytuacji, gdy ściany były narażone na przemarzanie, ocieplenie od środka bardzo często kończyło się zawilgoceniem wnętrz. Na rynku pojawiła się technologia, która może wiele w tej materii zmienić. Izolowanie pomieszczeń od wewnątrz, szczególnie w przypadku szczególnie wysokiego stopnia przemarzania ścian jest postępowaniem błędnym. O ile ściany są stosunkowo "ciepłe", a w pomieszczeniach sprawnie działa wentylacja, dodatkowe, nieznaczne ich ocieplenie od wewnątrz zwykle nie przynosi skutków ubocznych. W większości przypadków istniejące ryzyko ich wystąpienia jest jednak bardzo wysokie, i właściwie do dziś nie istniała technologia, którą odpowiedzialny specjalista mógłby uważać za skuteczną.

 

Pokrycie "zimnej" ściany materiałem izolacyjnym takim jak styropian czy wełna mineralna odcina ją od ciepłego powietrza znajdującego się w pomieszczeniu , w wyniku czego sama przegroda jest jeszcze zimniejsza. Skutkuje to kondensacją wilgoci na jej powierzchni, zawilgoceniem ściany oraz izolacji a w późniejszym terminie pojawieniem się pleśni.

 

W kilkuset stronicowej pracy zbiorowej "Izolacje Budowlane" wydanej w 2004 roku mogliśmy przeczytać mniej więcej.: „Próby szukania oszczędności przez ocieplanie ścian od wewnątrz są nieopłacalne, przynajmniej przy stosowaniu klasycznych materiałów izolacji cieplnej.(...)

 

(...)W świetle najnowszych doniesień zagranicznych, pewne nadzieje można wiązać z ocieplaniem ścian od wewnątrz przy użyciu lekkich płyt wapienno-krzemianowych. Doświadczeń krajowych z tymi płytami jeszcze nie ma. (...)

 

(...)W tej chwili produkty tego typu zaczynają się już pojawiać na rynku, i wszystko wskazuje na to, że wreszcie izolowanie ścian od wewnątrz stanie się możliwe z punktu widzenia sztuki budowlanej.

 

Płyty klimatyczne - piasek i wapno

Materiał, który można stosować do ocieplania ścian od wewnątrz dostępny jest w postaci płyt samonośnych, nie wymagających usztywnień montażowych, a jedynie przyklejenia do ocieplanej powierzchni. Płyty o wymiarach 125 x 100 cm i grubości od 2,5 do 5 cm produkowane są z silikatu wapiennego na bazie mineralnej - kryształki silikatu tworzą mikroporowaty szkielet, co umożliwia uzyskanie wysokich właściwości kapilaryzacyjnych materiału. I w tej właśnie cesze tkwi główna zaleta tego rozwiązania. W przypadku wytworzenia się wilgoci pod warstwą ocieplenia nie ma ryzyka wystąpienia zagrzybienia muru i degradacji izolacji. Płyta klimatyczna, dzięki swojej aktywności kapilarnej natychmiast pochłania wilgoć i rozmieszcza ją na całej swojej powierzchni, skąd zostaje ona w bardzo krótkim czasie odparowana. Materiał ten nie traci przy tym swoich właściwości termoizolacyjnych, jest niepalny, bezemisyjny i w naturalny sposób, dzięki pH = 10 ma właściwości antygrzybiczne. Podobnymi właściwościami charakteryzuje się klej służący do mocowania płyt do ścian i wzajemnych połączeń między nimi.

 

Jak to się robi

Podłoże powinno być nośne oraz wolne od zanieczyszczeń i tłuszczów. Luźny tynk, stare powłoki malarskie lub inne odspajające się podłoża należy usunąć. Podchodzącą wilgoć należy zlikwidować stosując właściwe środki techniki budowlanej. Po zagruntowaniu podłoża można przystąpić do klejenia płyt. Klejenie należy przeprowadzać przy pomocy zaprawy polecanej przez producenta, gdyż posiada ona te same właściwości co sama płyta klimatyczna. Dzięki temu klej nie utrudnia podciągania wilgoci przez płytę i stanowi integralną część systemu ociepleniowego. W razie potrzeby przyklejania płyt do sufitów zachodzi konieczność mocowania ich za pomocą dybli talerzowych. Na ścianie wystarczy zaprawę klejową rozłożyć równomiernie na odpowiednio dużej powierzchni zębatą pacą i całopowierzchniowo przyłożyć i docisnąć płytę. Sąsiadujące ze sobą płyty łączy się przez wzajemny docisk do czoła po uprzednim nałożeniu na krawędzie zaprawy klejowej. Grubość spoin nie powinna przekraczać 3 mm. W razie potrzeby płyty dają się łatwo przycinać do pożądanych wymiarów - ich obróbka nie stanowi najmniejszych problemów. Do izolowania wnęk okiennych i połączeń płaszczyzn ściennych z sufitowymi służą specjalne kształtki.

 

Izolacyjne płyty klimatyczne można wykańczać poprzez otynkowanie gładzią szpachlową na bazie wapna polecaną przez producenta płyt, pomalować lub pokryć tapetą. Przed przystąpieniem do powyższych czynności płyty należy zagruntować środkiem oferowanym w ramach systemu dociepleniowego.

 

autor: Tomasz Dąbrowski zdjęcia: Ecovario data publikacji: 04.02.2005

 

Płyty klimatyczne

 

Rozwiązanie systemowe ocieplenia od wewnątrz Calsitherm® Klimaplatte

Calsitherm® Klimaplatte to jeden z systemów do ocieplania budynków od wewnątrz, likwidowania zawilgoceń oraz osuszania i odgrzybiania ścian.

 

Ocieplanie ścian od wewnątrz nie jest przyjętą praktyką budowlaną. Zastosowanie standardowych materiałów izolacyjnych powoduje przemarzanie ścian, przeniesienie punktu rosy na wewnętrzną powierzchnię przegrody zewnętrznej (lub izolacji), a w konsekwencji - zawilgocenie izolacji i możliwość porażenia ścian i izolacji grzybem domowym.

 

System Calsitherm® Klimaplatte charakteryzuje się wysoką paroprzepuszczalnością, dzięki czemu można go stosować wewnątrz pomieszczeń. Trzon systemu stanowią płyty klimatyczne Calsitherm Klimaplatte. Pozostałe produkty to: środek grzybobójczy Calsitherm KP-SchimmelEx, KP-klej Calsitherm, KP-Grunt Calsitherm, KP-gładź szpachlowa Calsitherm, KP-tynk wewnętrzny Calsitherm.

 

Zastosowanie płyt klimatycznych

Płyty klimatyczne stosuje się do docieplenia budynków od wewnątrz. Takie rozwiązanie sprawdza w obiektach sakralnych (kościołach, klasztorach, katedrach) i historycznych (zamkach, pałacach, zabytkowych kamienicach o ozdobnych elementach elewacyjnych lub np. z muru pruskiego, cegły klinkierowej). W przypadku takich obiektów - ze względu na zabytkową fasadę - termoizolacja zewnętrzna jest utrudniona lub wręcz niemożliwa. Dzięki swojej strukturze, aktywności kapilarnej i bardzo dobrej paroprzepuszczalności płyta samoczynnie reguluje wilgotność powietrza w bibliotekach, galeriach, muzeach, a także w pomieszczeniach adaptowanych na cele gastronomiczne lub biurowe (sutereny lub piwnice). Zastosowanie takiego rozwiązania zmniejsza więc zagrożenie gromadzenia się nadmiernej wilgoci. System Calsitherm Klimaplatte likwiduje także pleśnie i grzyby, które powstają w wyniku błędnie wykonanej elewacji (mostki termiczne). Niepalność (klasa A1) i bezemisyjność to cechy, które pozwalają na szerokie zastosowanie płyt w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Materiały te mogą być stosowane jako wkład do drzwi i ścianek przeciwpożarowych, a także jako izolacja termiczna do kominków.

 

Magazynowanie

Płyty Calsitherm Klimaplatten należy magazynować w stanie suchym. Wilgotne płyty należy wysuszyć przed użyciem

 

Dostawa

Na paletach jednorazowych z zabezpieczeniem krawędzi, owinięte folią PE. Formaty specjalne i kształtki sądostępne na zamówienie Tolerancja w/g normy DIN 7168.

 

Komponenty systemowe CALSITHERM® KLIMAPLATTE

Aby właściwości i sposób działania płyty Calsitherm Klimaplatte nie zmieniły się podczas jej obróbki, opracowano specjalne komponenty systemowe, przeznaczone do nanoszenia na płytę oraz do innych prac wykończeniowych.

Zastosowanie komponentów pozwala zachować cechy płyt - swobodną dyfuzję i aktywność kapilarną. Zastosowanie płyty klimatycznej w połączeniu z komponentami systemowymi pozwala uzyskać technicznie idealną i optycznie atrakcyjną izolację wewnętrzną. Płyta znajduje szczególne zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba stałego zabezpieczenia przed pleśnią i zagrzybieniem, a także tam, gdzie wykonanie izolacji termicznej od zewnątrz jest utrudnione lub niemożliwe. Do każdego komponentu są dołączane dane techniczne i wskazówki użycia.

 

Środek grzybobójczy CALSITHERM KP-SchimmelEx

CALSITHERM KP-SchimmelEx to gotowy do użytku, płynny, bezemisyjny i bezzapachowyśrodek do renowacji wnętrz pomieszczeń. Likwiduje grzybnię pleśni, a także likwiduje plamy spowodowane zagrzybieniem. Środek nie usuwa przyczyny wilgoci. Pomieszczenia, w których stosuje się środek grzybobójczy, powinny być wywietrzone. Należy także zapewnić nawiew powietrza na ściany. Środek nie nadaje się do stosowania na drewnie, szkle itp. Przy nanoszeniu należy zakładać okulary ochronne i rękawice gumowe.

 

KP-klej Calsitherm

Jest to wysokiej jakości cienkowarstwowa zaprawa do klejenia płyt klimatycznych. Produkt jest fabrycznie mieszaną, hydraulicznie wiążąca, suchą zaprawą zawierającą cement (wg DIN 1164), wzbogaconą wysokowartościowymi domieszkami, specjalnymi dodatkami i wypełniaczami.

Dane dostarczanego produktu:

 • kolor: szary

 • temperatura użycia: od +5 oC

 • czas użycia: ok. 2 godz.

 • czas klejenia: ok. 20 min. (zależnie od temperatury)

 • czas schnięcia: ok. 24 godz.(zależnie od temperatury)

 • grubość warstwy klejącej: 8-12 mm

 • forma dostawy: worki papierowe 25 kg

 • zużycie: klejenie całych powierzchni: ok. 8-10m2/25 kg worek

 • klejenie metodą punktową: ok. 6-8m2/25 kg worek

Klej nadaje się do stosowania na wszystkich mineralnych i nadających się do tynkowania materiałach ściennych i podłożach. Mogąto być np. mury z materiałów budowlanych zawierających hydraulicznie utwardzone składniki wiążące w/g DIN 1164, DIN 1060, DIN 4211, a także mury z naturalnych, normowanych lub dopuszczonych przez nadzór budowlany materiałów budowlanych w/g DIN 1053 (np. beton komórkowy, cegła, silikaty, beton w/g DIN 1045 i solidne stare tynki).

 

KP-Grunt Calsitherm

KP-Grunt Calsitherm jest wysokiej jakości środkiem gruntującym otwartej dyfuzji. Służy do szybkiego i bezproblemowego przygotowania płyty klimatycznej przed naniesieniam KP-gładzi szpachlowej, tynku wewnętrznego lub przed tapetowaniem. Produkt obniża aktywność kapilarną powierzchni płyty klimatycznej i lekko ją przy tym wzmacnia. Produkt jest wodnym, nie zawierającym rozpuszczalników środkiem dyspersyjnym na bazie czystego akrylu. Środek jest otwarty dyfuzyjnie i odporny na alkalia

 

Dane techniczne:

 • przepuszczalność pary wodnej ( DIN 52615): sd <0,1 m

 • wygląd: niebieski, płynny

 • pH : > 8

 • dostawa: ojemniki z tworzywa sztucznego 5L lub na zapotrzebowanie.

 • zużycie: KP-gładź szpachlowa / KP-tynk wewnętrzny

 • 100-150 ml / m2 płyty klimatycznej, nierozcieńczony

 • tapetowanie: ok. 75 ml / m2 płyty klimatycznej (zalecane 150 ml / m2 rozcieńczony w stosunku 1:1).

KP-gładź szpachlowa Calsitherm

Gładź szpachlowa jest produkowana na bazie wodzianu białego wapna, mączki wapnia i niewielkiej ilosci białego cementu. Produkt stosuje się w celu uzyskania powierzchni ścian wolnych od smug i prześwitów. Gładź jest podstawą powłok malarskich. Właściwie aplikowana tworzy bardzo gładką i trwałą powierzchnię. Otwarty dyfuzyjnie produkt jest doskonałym uzupełnieniem systemu płyt klimatycznych. 30 kg KP-gładzi szpachlowej, w zależności od sposobu nakładania, wystarcza na 12 -15 m2 powierzchni płyty klimatycznej.

 

KP-tynk wewnętrzny Calsitherm

Tynk wewnętrzny jest produkowany na bazie wodzianu białego wapna, wapnia i niewielkiej ilości białego cementu (średnica ziaren: 0-1,25 mm). Jego zastosowanie pozwala wyrównać i wygładzić nierówności na ścianach. Przy prawidłowej aplikacji daje optycznie efektowną, lekko szorstką i jasną powierzchnię. Otwartość dyfuzyjna tynku wewnętrznego powoduje, że jest on idealnym uzupełnieniem systemu płyt klimatycznych. Wyrób nadaje się również do pomieszczeń wilgotnych. 30 kg KP tynku wewnętrznego, przy grubości warstwy 4 mm, wystarczy na 5-6 m2 powierzchni płyty klimatycznej.

 

Tekst mm Zdjęcia ECOVARIO Sp. z o.o. źródło: Murator

 

 

Pobieranie:

 

Prospekt Calsitherm® Klimaplatte(pdf)

Zastosowanie Calsitherm® Klimaplatte(pdf)

Niemieckie referencje Calsitherm® Klimaplatte(pdf)

 

Producenci płyt klimatycznych

 

Produkcja/dystrybucja płyt klimatycznych:

ECOVARIO: http://www.ecovario.pl/?page=produkt&pr=6

EPASIT: http://www.plyta-klimatyczna.pl/php/epatherm.php

 

Płyty krzemianowo - wapienne (GOOGLE SEARCH):

http://www.google.pl/search?hl=pl&q=p%C5%82yty+krzemianowo+wapienne&btnG=Szukaj&lr=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Urząd Miasta Ruda Śląska,  pl.  Jana Pawła II 6 
e-mail: zabytki@ruda-sl.pl

 

© copyright biuro MKZ w Rudzie Śląskiej

 design by Dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk 2009r.